Vilkår og betingelser - version 1.5
 • Vigtige juridiske oplysninger
 • Definitioner
 • Aftale
  • Om Virksomheden
  • Berettigelse
  • Ikrafttrædelse
  • Generelle bestemmelser
  • Ejerskab af ophavsret
  • Tilladt brug
  • Begrænsninger for brug
  • Licens til at bruge dine oplysninger
  • Personlige data og privatlivspolitik
  • Krænkende sprog
  • Ulovlig reklame.
  • Ophør af aftalen
 • Konkurrenceregler
  • Konkurrencer baseret på kunnen og viden
  • Aflysning af konkurrence
  • Kun manuelt spil
  • Konkurrencer og kampagner
  • Dataafvigelser
  • Statistik og relaterede oplysninger
 • Spilleproblemer
  • Support
  • Selvbegrænsning
  • Selvudelukkelse
 • Konti
  • Generelle bestemmelser
  • Registrering og deltagernes identitet
  • Åbning af en Brugerkonto
  • Brugernavne
  • Passwordsikkerhed
  • Flere konti
  • Misbrug af konti
  • Inaktive konti
  • Lukning af konti
 • Betalinger
 • Elektronisk tjenesteudbyder
 • Betaling fra deltagere
  • Betaling fra Zweeler
  • Spillerreserve
  • Supplerende bestemmelser (inkl. AML)
 • System
 • Slutbrugerlicens
 • Ansvarsfraskrivelse & begrænsning af ansvar
 • Brug af internetside
  • Tjenester
  • Tab eller skader
  • Intellektuel ejendomsret
  • Overtrædelse af aftalen
  • Begrænsning af ansvar
 • Klager
 • Tvistbilæggelse
 • Lovvalg

VIGTIGE JURIDISKE OPLYSNINGER ANGÅENDE ZWEELER'S BRUGSBETINGELSER

Når du tilmelder dig Zweeler, bliver du og dine individuelle juridiske rettigheder og forpligtelser påvirket direkte. Enhver, der begynder (eller overvejer) at bruge Zweeler, anbefales at læse dette dokument og de følgende politikker meget nøje:

 • Privatlivspolitik (PP),
 • Politik om forebyggelse af hvidvask (AML)
 • Bonusvilkår og betingelser (BTC),
 • Sikkerhedspolitikken (SEC)
 • Politik for ansvarligt spil (RGP), og
 • Deltagernes erfaringsindikator (PEX),

som tilsammen udgør “Zweelers politikker.”

VIGTIGT! DIN ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE ER UNDERLAGT JURIDISK BINDENDE VILKÅR OG BETINGELSER. LÆS ALLE DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT, FØR DU FORTSÆTTER. NÅR DU TILGÅR DENNE HJEMMESIDE VED AT KLIKKE PÅ “ JEG ACCEPTERER” -KNAPPEN SVARER DET TIL DIN UNDERSKRIFT OG ANGIVER DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, OG AT DU ACCEPTERER AT VÆRE JURIDISK BUNDET AF DEM. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE BRUGE DENNE HJEMMESIDE.

Denne hjemmesides Juridiske vilkår og betingelser (“Aftalen”) er en aftale mellem dig og Zweeler ltd. (“Virksomheden”). Begreberne “vi”, “os” og “vores” refererer alle til Virksomheden. Ikrafttrædelsesdatoen for denne Aftale er, når du accepterer eller anses for at acceptere denne Aftale i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i denne Aftale.

Denne Aftale påvirker dine juridiske rettigheder, og vi anbefaler på det kraftigste, at du læser den i sin helhed og søger uafhængig juridisk rådgivning i forbindelse med eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende Aftalen, før du klikker på “ JEG ACCEPTERER” -knappen.

Du kan kun tilmelde dig Zweeler, hvis du accepterer alle de vilkår, der er angivet i Aftalen.

Definitioner

Ansøger: Du betragtes som en Ansøger, mens din proces med at ansøge om at blive deltager i konkurrencerne via Hjemmesiden er aktiv.

Ansøgningsskema: Den formular, der skal udfyldes af Ansøgeren for at åbne en Brugerkonto.

Konkurrence: En færdighedskonkurrence, som er udviklet og udstillet af Virksomheden på hjemmesiden til Deltagerens brug og godkendt i den jurisdiktion, hvor deltageren er bosat.

Leverandør: Enhver person, der leverer tjenesteydelser direkte til Virksomheden og/eller tilknyttede selskaber som uafhængig kontrahent. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, konsulenter, sælgere og agenter.

Medarbejder: Enhver medarbejder, chef, leder eller direktør i Virksomheden og/eller tilknyttede selskaber.

Deltagergebyr: Det beløb, som Deltageren betaler til Virksomheden for at deltage i en Konkurrence.

Ekstern sportsbegivenhed: En sportsbegivenhed, som der henvises til i en konkurrence, og med henvisning til hvilken deltagernes prognoser udarbejdes, og som resultaterne af konkurrencen bestemmes af, når den er færdig.

Force Majeure: Omstændigheder uden for selskabets kontrol, der gør udførelsen eller fortsættelsen af en konkurrence utilrådeligt, kommercielt umuligt, ulovligt eller umuligt.

Nærmeste familie: Ægtefæller, samlevere, forældre, børn eller søskende til en person.

Hjemmeside: Internet-løsning, som er tilgængelig via internetadressen www.Zweeler.com, hvor alle aktuelle og relevante oplysninger om Virksomhedens aktiviteter offentliggøres, og gennem hvilke Zweelers færdighedsbaserede konkurrencer, herunder ansøgningsprocedurer, spilleregler og vilkår og betingelser, leveres til Ansøgeren/Deltageren. I forbindelse med denne Aftale omfatter Hjemmesiden alle underdomæner under adressen Zweeler.com, herunder, men ikke begrænset til <https://en.zweeler.com/>, <https://es.zweeler.com/>, <https://nl.zweeler.com/>, <https://de.zweeler.com/>,<https://fr.zweeler.com/>,<https://pt.zweeler.com/>, <https://ru.zweeler.com/>,<https://pl.zweeler.com/>,<https://it..zweeler.com/>, <https://it2.zweeler.com/>,<https://sk.zweeler.com/>,<https://no.zweeler.com/>, <https://cz.zweeler.com/>

Brugernavn og password: Kombinationen af bogstaver, tal og symboler valgt af Ansøgeren ved registrering af en Brugerkonto og anvendt af Deltageren til at få adgang til Brugerkontoen.

Deltager: Du betragtes som Deltager umiddelbart efter fuldførelsen af ansøgningsprocessen.

Server: Dataopbevaringsfaciliteten, der håndterer netværksressourcer og gemmer oplysninger om alle aktiviteter, der finder sted på netværket, herunder aktiviteter, der finder sted på Hjemmesiden.

System: Refererer under et til alle programmer, applikationer og databaser og ethvert andet afledt indhold, uanset om det er tilgængeligt eller på anden måde bruges af Deltageren via Hjemmesiden til at deltage i Færdighedskonkurrencerne.

Brugerkonto: En personlig konto åbnet af Ansøgeren og som vedligeholdes af Virksomheden for Deltageren.

Om Virksomheden

Zweeler Ltd. et selskab, der er behørigt registreret i henhold til maltesisk lovgivning den 11. marts 2010 med registreringsnummer C 48982. Zweelers Hjemmeside er licenseret og reguleret af Malta Gaming Authority (MGA). Zweeler Ltd. er registreret på 209 Marina Street, Pieta` PTA 9041, Malta og har licens til at levere kontrollerede færdighedsspil under licensnummer MGA/SGR/C/10/2017, udstedt den 1. maj 2017 af Malta Gaming Authority i Malta.

Aftale

Berettigelse

Du skal være mindst atten (18) år for at åbne en Brugerkonto, deltage i Konkurrencerne og/eller vinde Præmier, der tilbydes via Hjemmesiden. I jurisdiktioner, hvor minimumsalderen for tilladt brug af Hjemmesiden er over atten (18) år gammel, skal du opfylde alderskravet i din lokale jurisdiktion. Du skal være mindst 21 (21) år gammel for at åbne en brugerkonto, hvis du er bosiddende i Estland. Personer bosiddende i Malta må ikke åbne en konto og deltage i Konkurrencer. Personer, som ikke er berettigede til at deltage, må ikke deltage. Du alene er ansvarlig for at sikre, at du er kvalificeret til deltagelse i henhold til gældende lovgivning og Zweelers Politikker, og i forhold til oprettelse af en Brugerkonto. Virksomheden er ikke ansvarlig for Ansøgere/Deltagere, der bevidst eller uforsætligt overtræder lokal lovgivning. Virksomheden anmelder forsøg på at indsende ulovlige Ansøgninger til de relevante myndigheder.

Medarbejdere og Leverandører og disses Nærmeste familier er forbudt at åbne Brugerkonti og/eller deltage i Konkurrencerne i løbet af deres ansættelse eller engagement i virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmer af den Nærmeste familie udtrykkeligt har fået lov til at spille på hjemmesiden ved skriftlig tilladelse fra Virksomheden.

Professionelle atleter, amatøratleter, sportsagenter, trænere, holdejere, holdmedarbejdere, dommere eller ligaansvarlige og deres Nærmeste familier er ikke berettiget til at deltage i, og er strengt forbudt at deltage i Konkurrencer angående den sport, de er tilknyttet.

Følgende personer er også forbudt at åbne en Brugerkonto, deltage i Konkurrencerne og/eller vinde præmier, der udbydes via Hjemmesiden:

 • enhver medarbejder eller leverandør tilknyttet et fantasy sport-sted og sådanne personers Nærmeste familie;
 • enhver person, der har haft adgang til fortrolige eller andre oplysninger før frigivelse, som ikke er tilgængelige for alle de andre Deltagere i en Konkurrence, og som giver Deltageren en fordel i en sådan Konkurrence (samlet benævnt “Data før frigivelse”)
 • enhver ansat i eller leverandør til et sportsstyrende organ, hvor en sådan person af det styrende organ er forbudt at deltage i pågældende Konkurrencer;
 • enhver person, der er forbudt at deltage i henhold til en retskendelse;
 • enhver person, der er bekendt med at have modtaget Data før frigivelse eller andre ikke-offentlige oplysninger, der giver en fordel i en Konkurrence, fra enhver person, der er forbudt at deltage i en Konkurrence i medfør af Aftalen.

Virksomheden forbeholder sig retten til at lukke enhver Brugerkonto, der er knyttet til en person, der overtræder denne Berettigelsesklausul, samt at annullere betaling for eventuelle gevinster relateret til den tilknyttede Brugerkonto. Dette sker, uden at det berører de rettigheder, som Virksomheden har over for den krænkende person i form af beskæftigelse eller enhver anden kontrakt mellem parterne.

Ikrafttrædelse

Denne aftale træder i kraft så snart, du klikker på knappen «Jeg accepterer», som vises på Hjemmesiden i den sidste del af ansøgningsprocessen. Ved at klikke på knappen “Jeg accepterer” erklærer og garanterer du Virksomheden, at du fuldt ud forstår og accepterer at overholde alle vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser kan medføre diskvalifikation, lukning af konto, fortabelse af midler og/eller retssag mod dig af Virksomheden. Denne Aftale omfatter ved henvisning alle retningslinjer eller regler, der gælder for Zweeler Konkurrencer, som fra tid til anden offentliggøres på Hjemmesiden, og som kan ændres fra tid til anden af Virksomheden. Denne Aftale er gældende, indtil den annulleres på de betingelser, der er anført heri.

Generelle bestemmelser

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne Aftale på engelsk og versionen på et andet sprog, har den engelske version forrang.

Hjemmesiden er ejet af Virksomheden. Aftalen mellem dig og Virksomheden bestemmer, at du har tilladelse til at deltage i Konkurrencerne i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale. Du og Virksomheden er enige i, at reglerne og bestemmelserne udelukkende og fuldstændigt er defineret i denne Aftale som beskrevet ovenfor i definitionerne til dette dokument og som præsenteret på Hjemmesiden. Zweelers Politikker er den eneste officielle referencekilde for enhver komplikation/tvist i forbindelse med brugen af Hjemmesiden og/eller Systemet. Alle Konkurrencer er underlagt de regler, der er fastsat i denne Aftale.

Du SKAL læse denne Aftale, før du bruger Hjemmesiden. Blot det at åbne en Brugerkonto og/eller anvende Hjemmesiden udgør en bekræftelse på, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af denne Aftale. Ved at deltage i Konkurrencerne bekræfter du, at du ikke på nogen måde finder Konkurrencerne eller andre tjenester, der tilbydes på Hjemmesiden, anstødelige, stødende, uretfærdige eller uanstændige..

 !!! ADVARSEL !!!

SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF ALLE ZWEELER POLITIKKER, SKAL VIRKSOMHEDEN KRAFTIGT OPFORDRE TIL, AT DU IKKE OPRETTER EN BRUGERKONTO ELLER ANVENDER HJEMMESIDEN.

Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere, tilføje, afslutte, ændre og/eller supplere Zweeler-politikker, som det finder passende. I tilfælde af ændringer af Zweeler-politikkerne, vil du, når du logger ind på din Brugerkonto, få vist en pop op-boks, der fortæller, at Zweeler-politikkerne er blevet opdateret. Du vil blive bedt om at acceptere vilkårene i de opdaterede Zweeler-politikker, og sådanne ændringer anses for at være trådt i kraft, så snart du har accepteret dem.

Virksomheden er ikke forpligtet til at kontrollere, om du bruger Hjemmesiden i overensstemmelse med de opdaterede regler i Zweeler-politikkerne. Den version, der er lagt ud på Hjemmesiden, er den gældende version. Det er dit ansvar at holde dig informeret om Zweeler-politikker og evt. ændringer, der påvirker dig eller som kan påvirke dig i fremtiden. Hvis du afviser at være bundet af disse ændringer, skal du straks ophøre med at bruge Hjemmesiden og/eller Systemet og efterfølgende informere Virksomheden om denne beslutning via e-mail til følgende adresse: info@zweeler.com. Ved fortsat at bruge Hjemmesiden og/eller Systemet accepterer du at være bundet af de ændrede Zweeler-politikker.

Virksomheden råder dig til ofte at læse Zweeler-politikkerne og opfordrer dig specifikt til at læse denne Aftale, når der offentliggøres meddelelser om ændringer på Hjemmesiden.

Virksomheden har en nultolerancepolitik over for upassende spil og svigagtig aktivitet. Hvis du, efter Virksomhedens vurdering, har snydt eller forsøgt at bedrage Virksomheden, forbeholder Virksomheden sig retten til at suspendere og/eller lukke din Konto og til at dele disse oplysninger med relevante myndigheder, retshåndhævende organer o.l.

Ejerskab og ophavsret

Ved at klikke på “Jeg accepterer”, accepterer du, at alle oplysninger, indhold, rapporter, data, databaser, grafik, grænseflader, websider, tekst, filer, software, produktnavne, firmanavne, varemærker, servicemærker, logoer og handelsnavne, herunder navnet “Zweeler” på denne Hjemmeside (samlet set “Indholdet”), herunder den måde, hvorpå Indholdet præsenteres eller vises, og alle oplysninger vedrørende dette, alt efter omstændighederne tilhører deres respektive ejere som angivet, Virksomheden eller dens licensgivere. Uden i øvrigt at begrænse den generelle karakter af ovenstående skal udtrykket “Indhold” også betragtes som omfattende billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd, tekst og Konkurrencer placeret på Hjemmesiden. Du anerkender, at Indholdet er beskyttet af ophavsretten, og at Virksomheden forbeholder sig alle rettigheder i forhold til Indholdet.

Tilladt brug

Virksomheden giver dig hermed en personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til, læse og downloade en kopi af indholdet udelukkende med henblik på din egen brug Hjemmesiden. Du accepterer videre, at din brug af Hjemmesiden og/eller Systemet er underlagt vilkårene og betingelserne i denne Aftale og af Slutbrugerlicensen, som er inkorporeret heri ved reference.

Begrænsninger for brug

Du accepterer, at du ikke vil:

 • (distribuere Indholdet til noget andet formål, herunder men ikke begrænset til, kompilering af en intern database, videredistribution eller reproduktion af Indholdet via pressen eller medierne eller gennem noget kommercielt netværk, kabel- eller satellitsystem; eller
 • skabe afledte værker af, udføre reverse engineering, dekompilere, demontere, tilpasse, oversætte, transmittere, arrangere, modificere, kopiere, bundle, sælge, viderelicensere, eksportere, fusionere, overføre, tilpasse, udlåne, udleje, lease, tildele, dele, outsource, hoste, offentliggøre, stille til rådighed for enhver person eller på anden måde bruge, enten direkte eller indirekte, Indholdet helt eller delvist, i nogen form eller på nogen måde, uanset om det er fysisk, elektronisk eller på anden vis. Du må ikke tillade eller selv gøre noget, der krænker eller på anden måde skader Virksomhedens eller dens licensgiveres ejendomsrettigheder eller tillade nogen tredjepart at få adgang til Indholdet. Begrænsningerne i denne Aftale finder ikke anvendelse i det omfang, begrænsningerne er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

Licens til at bruge dine oplysninger

Med undtagelse af Personlige oplysninger, som er underlagt vores Privatlivspolitik (PP), giver du hermed Virksomheden en evig, ubegrænset, royaltyfri, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, overdragelig licens til at køre, vise, kopiere, reproducere, offentliggøre, pakke, distribuere, skabe afledte værker af, tilpasse, oversætte, overføre, arrangere, ændre, underlicensere, eksportere, fusionere, overføre, låne, leje, lease, tildele, dele, outsource, hoste, stille til rådighed for enhver person eller på anden måde bruge alle oplysninger eller andet indhold, du leverer, direkte eller indirekte, på eller via denne Hjemmeside eller som sendes til Virksomheden via e-mail eller gennem anden korrespondance, herunder og uden begrænsning, ideer, begreber, opfindelser, knowhow, teknikker eller enhver intellektuel ejendom indeholdt deri, til ethvert formål. Virksomheden er ikke underlagt nogen forpligtelser angående fortrolighed med hensyn til sådanne oplysninger, medmindre dette eksplicit er aftalt med Virksomheden på skrift eller påkrævet ved lov. Du erklærer og garanterer, at du har ret til at give den licens, der er beskrevet ovenfor.

Personlige data og privatlivspolitik

I medfør af Privatlivspolitikken (PP) kan Virksomheden fra tid til anden, men er ikke forpligtet til at, overvåge din brug af Hjemmesiden og indsamle, gemme, bruge og videregive til tredjeparter Personlige oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, og du giver hermed samtykke til sådan indsamling, opbevaring, brug og videregivelse og frafalder enhver ret til privatlivets fred, du måtte have i forbindelse hermed. Denne Aftale indeholder ved henvisning vilkårene i Privatlivspolitikken. I tilfælde af en konflikt mellem PP og denne Aftale har denne Aftale forrang. Se PP for yderligere oplysninger om Virksomhedens brug af registreringsdata og visse andre oplysninger, vi indsamler fra dig.

Fornærmende eller stødende sprog

Forbrugende eller stødende sprog er ikke tilladt i noget offentligt område på Hjemmesiden eller i kommunikationen med Virksomhedens personale. Enhver overtrædelse af denne politik kan resultere i en suspension af din Brugerkonto eller andre forholdsregler som Virksomheden måtte finde nødvendige for at sikre overholdelse. Du accepterer hermed, at du ikke vil sende nogle former for ulovligt, uanstændigt, injurierende, ærekrænkende, truende eller andet materiale, der overtræder nogen lov eller generelt betragtes som stødende via Hjemmesiden eller i nogen korrespondance med Virksomhedens personale. Fornærmende eller stødende sprog omfatter, men er ikke begrænset til, udtalelser, der efter Virksomhedens vurdering er uanstændige, blasfemiske, racistiske, i dårlig smag, bagvaskende, unødigt fjendtlige, eller i strid med formålet med vores Hjemmesides chatfunktion.

Du accepterer yderligere, at du ikke vil fremsætte nogen udtalelser på eller via Hjemmesiden, som promoverer nogen hjemmeside, tjeneste eller produkt fra andre parter end Virksomheden. Du vil ikke komme med nogen udtalelser om Virksomheden, Hjemmesiden eller Konkurrencerne, der er usande eller som med rimelighed kan blive anset for at være nedsættende eller kritiske.

Ulovlig reklame

På intet tidspunkt vil du eller nogen person eller organisation, du er tilknyttet, annoncere tredjepartsprodukter eller hjemmesider til andre Deltagere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse eller samtykke fra Virksomheden. Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere eller på ubestemt tid opsige Brugerkonti for Deltagere, der misbruger vores Hjemmeside til at fremsætte erklæringer, der annoncerer et produkt, hjemmeside eller tjeneste, der ikke er godkendt af Virksomheden.

Ophør af aftalen

Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved anmodning via e-mail til info@zweeler.com. Det er dit ansvar at afregne den udestående kontosaldo på tidspunktet for opsigelsesanmodningen. Virksomheden opsiger kun aftaler, hvor kontosaldoen er afregnet på tidspunktet for opsigelsesanmodningen.

Opsigelsen af denne Aftale træder først i kraft, når du har modtaget en skriftlig meddelelse fra Virksomheden, der bekræfter opsigelsen. Når Aftalen er opsagt, vil du ikke længere være autoriseret til at bruge Hjemmesiden og Systemet, og du er forpligtet til at slette Systemet fra din computer og til at destruere al dokumentation relateret til Hjemmesiden eller Systemer, som er i din besiddelse eller under din kontrol.

Umiddelbart efter ophøret af denne Aftale er Virksomheden forpligtet til at udbetale det resterende beløb, der er registreret på din Konto, efter fradrag af evt. beløb, som Virksomheden er berettiget til.

Ophøret af denne Aftale påvirker ikke nogen anden ret eller engagement fra nogen af parterne i forbindelse med en overtrædelse angivet heri eller nogen anden overtrædelse.

Alle eksisterende forpligtelser mellem parterne i denne Aftale vil være ugyldige efter ophøret af denne aftale i henhold til de enerettigheder og forpligtelser, der blev accepteret før opsigelsen.

Konkurrenceregler

Konkurrencer baseret på kunnen og viden

Konkurrencerne er konkurrencer baseret på kunnen og viden. Regler og retningslinjer for hver Konkurrence er fastlagt af Virksomheden. Disse regler og retningslinjer indeholder alle de grundlæggende objektive elementer, der skal tages i betragtning, når du deltager i en færdighedskonkurrence.

Når en Ekstern sportsbegivenhed er færdig, kan resultatet af den tilsvarende konkurrence ikke ændres eller annulleres. Virksomheden vil gøre alt, inden for rimelighedens grænser, for at arbejde med disse resultater som det korrekte resultat, men bevarer retten til at acceptere, afvise eller delvist acceptere resultaterne, for eksempel i tilfælde af Force Majeure.

Gevinster krediteres Brugerkontoen efter bekræftelse af de endelige resultater. Virksomheden overfører kun gevinster til det navn og adresse på brugeren af Brugerkontoen, som er registreret i Virksomhedens systemer. Afsnittet Betalinger i denne Aftale indeholder de nærmere vilkår herfor.

Aflysning af den Eksterne sportsbegivenhed

En Ekstern sportsbegivenhed kan blive aflyst af arrangørerne. Virksomheden har ingen indflydelse på beslutningen om at aflyse en Ekstern sportsbegivenhed og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for disse former for Force Majeure-aflysninger og de indvirkninger, dette har på Konkurrencerne.

Virksomheden forbeholder sig retten til at annullere enhver af de Konkurrencer, der udbydes på Hjemmesiden, før, under eller efter starten på de relaterede Eksterne sportsbegivenheder.

I tilfælde af annullering kan tilbagebetaling finde sted. Oplysninger om tilbagebetalinger i tilfælde af annullering kan findes i afsnittet “Betalinger” i denne Aftale.

Kun manuelt spil

Alle handlinger, der udføres i forbindelse med Konkurrencerne, skal udføres personligt og manuelt af Deltageren gennem den brugergrænseflade, der er tilgængelig ved brug af Systemet..

Brugen af kunstig intelligens, herunder, og uden begrænsning, “robotter”, er strengt forbudt i forbindelse med Systemet og Konkurrencerne. Virksomheden er forpligtet til at opdage og forebygge softwareprogrammer, der er designet til at muliggøre kunstig intelligens (“AI Software”) på Hjemmesiden, såsom, men ikke begrænset til, modstanderprofilering, snydesoftware og alt andet, der giver en Deltager en urimelig fordel.

Du accepterer, at Virksomheden kan træffe foranstaltninger til at registrere og forhindre brugen af programmer og AI-software ved hjælp af forskellige metoder, herunder, men ikke begrænset til, at læse listen over programmer, der aktuelt kører på en Deltagers enhed). Du accepterer, at du ikke må bruge AI-software og/eller lignende programmer.

Konkurrencer og kampagner

Generelle vilkår og betingelser for Virksomhedens konkurrencer, kampagner og bonusser findes i det separate dokument “Bonusvilkår og betingelser” (BTC).

Eventuelle specifikke yderligere vilkår og betingelser for deltagelse i nogen af disse midlertidige aktiviteter vil blive meddelt gennem BTC for de enkelte konkurrencer, kampagner og bonusser.

Bonuspoint kan indsættes på en Brugerkonto som led i en marketingkampagne. Disse points kan ikke trækkes tilbage eller udbetales og kan kun bruges til at deltage i Konkurrencerne. Det er ikke tilladt for Deltagere/Ansøgere at åbne konti med det formål at drage fordel af bonuskreditter og/eller kampagnetilbud. Virksomheden anser dette for at være misbrug og forbeholder sig retten til at annullere eller blokere Brugerkonti, der er blevet oprettet til dette formål, samt de involverede transaktioner.

Dataafvigelser

Du forstår og accepterer, at de data, der er i Virksomhedens besiddelse, er den eneste gyldige kilde til at bestemme resultaterne af en konkurrence, den aktivitet, der følger heraf, og de omstændigheder, hvorunder de fandt sted. I tilfælde af konflikt mellem det resultat, der er lagt ud på Systemet, og det resultat, der er lagt ud på Serveren, vil det resultat, der vises på Serveren, være gældende.

Statistik og relaterede oplysninger

Live-statistikker og andre relaterede oplysninger (“Statistikker”), der leveres via Hjemmesiden, er uofficielle. Statistik tilbydes alene til oplysnings- og/eller underholdningsformål og bruges ikke til at bestemme resultaterne af Konkurrencerne. Mens Virksomheden og de tredjeparter, der bruges til at levere Statistikkerne, gør en indsats for at levere nøjagtige og ajourførte oplysninger, kan hverken Virksomheden eller dets tredjepartsleverandører holdes ansvarlige for nøjagtigheden, nytten eller tilgængeligheden af Statistikkerne.

Spilleproblemer

Support

Virksomheden er optaget af at støtte ansvarligt spil blandt sine kunder samt af at fremme bevidstheden om ludomani og forbedre forebyggelse, intervention og behandling.

Læs også Zweeler’s Politik for ansvarligt spil (RGP), som yderligere beskriver selskabets forpligtelse til at minimere de negative virkninger af spil og fremme ansvarligt spil. Virksomheden sigter mod hele tiden at overholde den seneste version af de regler, retningslinjer og betingelser, der er fastsat i de jurisdiktioner, hvor Konkurrencerne tilbydes.

Virksomheden har forpligtet sig selv til årligt at donere midler til forebyggelse og behandling af ludomani i Europa.

SELVBEGRÆNSNING og SELVUDELUKKELSE

ANMODNINGER SENDES VIA E-MAIL TIL SUPPORT@ZWEELER.COM

Virksomheden har truffet alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at:

a den tilbudte minimumsperiode for selvudelukkelse har en varighed på mindst 6 og højst 12 måneder;

b enhver selvudelukkelse kan efter anmodning forlænges med en eller flere yderligere perioder på mindst seks måneder;

c selvudelukkelsesordningerne giver deltageren mulighed for at vælge en periode med selvudelukkelse på op til mindst fem år;

d en deltager, som har besluttet sig for at indgå en aftale om selvudelukkelse, får mulighed for at gøre det straks og uden nogen fortrydelsesperiode. Såfremt deltageren ønsker at overveje selvudelukkelsen nærmere, kan vedkommende dog vende tilbage på et senere tidspunkt for at aktivere selvudelukkelse;

e ved udgangen af den periode, deltageren har valgt, forbliver selvudelukkelsen på plads i mindst syv år, medmindre deltageren eksplicit vælger at deltage igen;

f hvis en deltager vælger ikke at forlænge og fremsætter en eksplicit anmodning om at deltage igen indenfor de syv år, der følger efter afslutningen på deres oprindelige selvudelukkelse, får kunden en dag til at tænke sig om, før han/hun får kontrol over kontoen igen.

Du kan anmode Virksomheden om at gennemføre følgende foranstaltninger:

 1. Angiv et maksimumsbeløb, som du kan bruge til at deltage inden for en bestemt tidsperiode [= SELVBEGRÆNSNING];

ELLER:

 1. udeluk dig selv fuldstændigt fra at deltage i en bestemt eller ubestemt periode [= SELVUDELUKKELSE].

Du kan anmode om, at Virksomheden ændrer eller tilbagekalder den implementerede foranstaltning.

Som en form for umiddelbar beskyttelse af spilleren vil følgende anmodninger træde i kraft straks (eller så snart Virksomheden har mulighed for at foretage disse ændringer i systemet) efter modtagelse af anmodningen:

 • En første anmodning som defineret i denne artikel (1 eller 2).
 • Et ønske om at nedsætte maksimumsbeløbet, som du kan bruge til at deltage med inden for en bestemt tidsperiode.
 • En anmodning om at forlænge udelukkelsesperioden.

Som en form for indirekte beskyttelse af spilleren, kan nedenstående anmodninger først træde i kraft syv (7) dage efter modtagelse af anmodningen:

 • Anmodning om at hæve maksimumsbeløbet, som du kan bruge til at deltage med inden for en bestemt tidsperiode.
 • Anmodning om at forkorte udelukkelsesperioden.
 • Anmodning om fuldstændig tilbagekaldelse af den gennemførte foranstaltning.

Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader i forbindelse med de gennemførte foranstaltninger (1 eller 2), som deltageren selv har (de)aktiveret.

ANMODNINGER SENDES VIA E-MAIL TIL SUPPORT@ZWEELER.COM

Konti

Generelle bestemmelser

Virksomheden skal til enhver tid føre en sikker liste over alle Deltagere og skal stå inde for sikkerheden af alle Brugerkonti. Se www.zweeler.com/security og www.zweeler.com/privacy

Registrering & Deltageridentitet

Virksomheden tillader ikke nogen at deltage i en Konkurrence, medmindre denne person er registreret som Deltager og har en Brugerkonto.

For at åbne en Brugerkonto skal du udfylde et ansøgningsskema, der stilles til rådighed af Virksomheden, hvormed du tilkendegiver:

 • at du er berettiget;
 • din identitet;
 • din bopæl;
 • din gyldige e-mailadresse;
 • at du både er Ansøger og Deltager.

Ved indgivelsen af ansøgningen bekræfter du, at alle oplysninger i den ansøgningsformular, der er indsendt til Virksomheden, er sande, nøjagtige og fuldstændige og svarer til de(t) navn(e), der fremgår af de kreditkort, der anvendes til indbetalinger og udbetalinger. Såfremt oplysningerne viser sig at være falske, unøjagtige, bedrageriske eller ufuldstændige, vil Selskabet udnytte sin ret til at slette og annullere din registrering og den tilhørende Brugerkonto.

Hvis nogen oplysninger på ansøgningsskemaet ændres, er det dit ansvar at give Virksomheden besked om de opdaterede oplysninger.

Åbning af en Brugerkonto

For at deltage skal du åbne en Brugerkonto. Når du åbner en brugerkonto, modtager du en kode og adgangskoder, der er nødvendige for at få adgang til Brugerkontoen. Du er ansvarlig for at sikre, at koderne og/eller adgangskoderne forbliver fortrolige.

Ved at åbne en Brugerkonto giver du implicit Virksomheden tilladelse til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med alle relevante generelle databeskyttelsesregler, der er gældende i øjeblikket. Behandlingen af personoplysninger foretages udelukkende til brug for de Konkurrencer, der udbydes af Virksomheden. Virksomheden tilstræber konstant at overholde alle gældende generelle databeskyttelsesregler og arbejder aktivt for at sikre, at alle politikker og procedurer, der er fastsat i de gældende databeskyttelsesregler, implementeres så hurtigt som muligt.

Virksomheden garanterer, at alle personoplysninger behandles retfærdigt, lovligt og i overensstemmelse med god praksis og kun indsamles til de formål, der er angivet i Privatlivspolitikken (PP), en separat del af denne aftale, som er kendt, læst og accepteret af Ansøgeren/Deltageren.

Brugernavne

Virksomheden kan, efter eget skøn og inden for rammerne af sin egen fortolkning, kvalificere skærmnavne og/eller brugernavne for at sikre, at du ikke vælger et skærmnavn og/eller brugernavn, der af andre Ansøgere/Deltagere kan betragtes som stødende, uretfærdigt eller uanstændigt.

Virksomheden forbeholder sig retten til at nægte eller tilbagetrække dit skærmnavn og/eller brugernavn, uanset årsag, og vil efterfølgende give dig mulighed for at oprette et nyt skærmnavn og/eller brugernavn.

Passwordsikkerhed

Du rådes, af sikkerhedsmæssige årsager, til at vælge en stærk og ikke-forudsigelig adgangskode. Du er ansvarlig for at sikre:

 1. Brugernavn og passwordoplysninger;
 2. tilknyttede e-mailadresser;
 3. beskyttelse af enhedens adgangskode; og
 4. enhedens tastatur og skærmlås.

Kun Deltagere er berettiget til at deltage i Konkurrencerne. Både bevidst og/eller uønsket uautoriseret “tredjeparts”-brug af en Brugerkonto betragtes som en overtrædelse af denne Aftale. Du skal straks kontakte Virksomheden, hvis der er grund til at tro, at uønsket og uautoriseret “tredjeparts”-brug finder sted. Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader som følge af uautoriseret brug af kontoen, herunder både bevidst og uønsket.

Det er dit ansvar at holde Brugernavn og Password og andre sikkerhedsoplysninger hemmelige. Enhver Konkurrencetilmelding, der bliver foretaget online ved hjælp af dit brugernavn og sikkerhedsoplysninger vil blive betragtet som gyldig, uanset hvem der faktisk har kontrol over Konkurrencen på din side af forbindelsen. Hvis der er en bekymring for, at Brugerkontoens integritet er i fare, skal du straks underrette Virksomheden. Eventuelle fremtidige transaktioner, der gennemføres ved hjælp af de gamle oplysninger, vil i så fald blive betragtet som ugyldige.

Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for, hvis du glemmer, forlægger eller mister dit password. Vi kan aldrig holdes ansvarlige for Ansøgerens/Deltagerens opbevaring af Brugernavne og Passwords. I forlængelse heraf kan vi heller aldrig holdes ansvarlige for evt. tab eller skade som følge af din manglende meddelelse til os om uautoriseret brug.

Flere konti

Hver Ansøger/Deltager må kun åbne en (1) konto. Brug af mere end 1 konto pr. person (“multi-konti”) er strengt forbudt. Virksomheden forbeholder sig retten til at lukke konti til enhver tid og til at annullere alle transaktioner vedrørende enhver Deltager, der har registreret mere end én konto. Virksomheden forbeholder sig retten til at blokere for deltagelse og/eller udbetaling af præmier, når der er påviselige beviser for multi-konti.

Misbrug af konti

Midler, der indbetales på din Brugerkonto, skal bruges til at deltage i Konkurrencerne. Enhver mistænkelig aktivitet relateret til din Brugerkonto kan få Virksomheden til at melde dine oplysninger til de relevante myndigheder, indefryse midlerne og lukke din Brugerkonto.

I tilfælde af misbrug og/eller misbrug af Hjemmesiden og/eller Systemet forbeholder Virksomheden sig retten til at lukke eller blokere Brugerkontoen for den pågældende Deltager, indtil sagen er løst.

Inaktive konti

Hvis du ikke tilgår din Brugerkonto ved at logge ind på den i løbet af en periode på 24 kalendermåneder, anses din Brugerkonto for “inaktiv”. Virksomheden er i så fald berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på fem euro (EUR 5), som opkræves ved udgangen af hver kalendermåned, hvor din Brugerkonto forbliver inaktiv i en periode på seks (6) måneder, og det samme kan fratrækkes Deltagerens kontosaldo.

Du vil blive informeret herom mindst tre (3) gange i måneden op til, at din Brugerkonto vil blive betragtet som inaktiv. Der bliver ikke længere opkrævet gebyr, hvis din Brugerkonto genaktiveres.

Når din Brugerkonto betragtes som inaktiv, går alle bonussaldi på kontoen tabt, og det samme beløb kan trækkes fra kontosaldoen. Tidligere optjente bonuspoints vil ikke blive tilgængelige på Brugerkontoen igen, selvom den genaktiveres.

Lukning af konti

Du har til enhver tid ret til at lukke din Brugerkonto og opsige denne Aftale ved at sende en e-mail til Virksomheden ved hjælp af disse oplysninger: support@zweeler.com. Virksomheden svarer dig inden for en rimelig frist, forudsat, at du forbliver ansvarlig for aktiviteten på din Brugerkonto, indtil Virksomheden har bekræftet lukningen. Virksomheden er berettiget til at opsige denne Aftale umiddelbart efter afsendelse af notifikation herom (eller forsøg på at give notifikation) til den e-mailadresse, Virksomheden har på dig. Hvis Virksomheden har opsagt en Deltagers Konto som følge af en fejlet sikkerhedsgennemgang, kan kontosaldi knyttet til Brugerkontoen ikke refunderes og skal anses som tabt.

I tilfælde af opsigelse har du ret til at hæve saldi, der overstiger udbetalingsgebyret. Virksomheden vil gøre sit yderste for at sikre, at betalinger finder sted inden for 48 timer efter din anmodning, men kan ikke holdes ansvarlig for, at betalinger gennemføres indenfor en bestemt tidsgrænse.

Der påløber ikke renter på Brugerkonti.

Betalinger

Elektronisk tjenesteudbyder

For at kunne deltage i Konkurrencerne, er det nødvendigt at foretage finansielle transaktioner med Virksomheden, herunder at indsætte penge hos Virksomheden og modtage penge fra Virksomheden. Virksomheden forbeholder sig retten til at udlicitere denne opgave til, og anvende tjenester fra, tredjeparts-betalingsudbydere og/eller finansielle institutioner (“elektroniske tjenesteudbydere” eller “ESP”) til at behandle sådanne finansielle transaktioner. I forbindelse med en sådan behandling giver du os hermed uigenkaldeligt tilladelse til, om nødvendigt, at instruere sådanne ESPer til at håndtere kontoindskud og kontantudbetalinger fra din Konto, og du accepterer uigenkaldeligt, at Virksomheden kan give sådanne instrukser til ESPer på dine vegne. Du accepterer at være bundet af vilkårene og betingelserne for brug af hver relevant ESP. Du accepterer, at denne aftale har forrang i tilfælde af en konflikt mellem denne Aftale og ESPens vilkår og betingelser.

Betaling fra Deltagere

Indskud.

Ethvert kredit-/debetkort, der anvendes i forbindelse med en Brugerkonto, skal tilhøre kontohaveren. Det er strengt forbudt at bruge en anden persons kredit-/debetkort til at indbetale penge på din Brugerkonto. Deltagelse i Konkurrencer ved hjælp af midler fra et sådant kort vil blive anset for ugyldig.

Kontanter accepteres ikke. På Hjemmesiden oplyses de accepterede betalingsmetoder, som Deltagerne kan benytte til at opfylde deres finansielle forpligtelser med.

Virksomheden forbeholder sig retten til at fastsætte et maksimumsbeløb pr. transaktion, der kan indbetales på en Brugerkonto. Du bekræfter, at de midler, der er indbetalt på din Brugerkonto, ikke kommer fra nogen ulovlig kilde. Ved at deltage i Konkurrencerne erklærer du, at du på ingen måde vil bruge Hjemmesiden eller Systemet med det formål, at overføre sådanne midler fra ulovlige kilder.

Du accepterer ikke at bruge Hjemmesiden og/eller Systemet til ulovlig eller svigagtig aktivitet eller til ulovlig eller svigagtig transaktion (herunder hvidvaskning af penge) i overensstemmelse med lovgivningen i alle de jurisdiktioner, der har myndighed over din adfærd. Hvis Virksomheden har den mindste tvivl om lovligheden af kilden til de midler, der er indbetalt på din Brugerkonto, forbeholder den sig retten til at afbryde Brugerkontoen på ubestemt tid, indtil sagen er løst.

Betalinger på en Brugerkonto på over 2.000 Euro inden for en periode på 180 dage vil blive undersøgt i henhold til den Politik om forebyggelse af hvidvask (AML), der er knyttet til dette dokument. Dette krav gælder for både flere små beløb og for enkeltindskud på €2.000 Euro eller mere inden for 180 dage. Hvis et individ indskyder mere end Euro 2.000 på daglig basis eller over en rullende periode på 180 dage, skal en kopi af pas eller anden acceptabel identifikation af Deltageren indhentes, før der kan foretages en udbetaling.

Hvis et indskud bliver tilbageført, vil evt. gevinster, der er vundet på Konkurrencer ved hjælp heraf, blive betragtet som ugyldige og tabt, og vil blive fratrukket din Brugerkonto. Derudover vil beløbet for den oprindelige indbetaling blive betragtet som ugyldigt og tabt, og vil blive fratrukket din Brugerkonto. Vi forbeholder os retten til at lukke din Brugerkonto uden varsel, hvis et indskud bliver tilbageført.

Betalinger fra Zweeler

Udbetalinger.Du kan til enhver tid anmode om en hel eller delvis udbetaling fra den eksisterende saldo på din Brugerkonto, forudsat at alle betalinger er blevet bekræftet, og at alle beløb er indbetalt. Enhver udgift i forbindelse med sådanne udbetalingsanmodninger vil blive betalt af dig.

Udbetalingsanmodninger behandles med det samme. Virksomheden har et mål på 48 timer for behandling af udbetalinger, men kan ikke holdes ansvarlig for, at betalinger gennemføres indenfor en bestemt tidsgrænse.

Udbetalingsanmodninger kan kun gennemføres for den registrerede Deltager, som er forbundet med Brugerkonti og i henhold til de betingelser, der er angivet på Hjemmesiden. Udbetalinger gennemføres ved hjælp af samme betalingsmåde, som midlerne stammer fra, undtagen i tilfælde, hvor den af Deltageren anvendte betalingsmåde ikke tillader denne form for udbetalinger.

Der opkræves et administrativt gebyr på 5% eller minimum 10 Euro (EUR 10) i forbindelse med udbetalingsanmodninger på konti, der ikke er blevet brugt mindst én gang til at deltage i Konkurrencerne. Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere enhver udbetalingsanmodning, indtil den associerede Deltagers identitet, alder og bopæl er verificeret

Tilbagebetalinger.

 1. Tilbagebetaling i tilfælde af annullering af Konkurrencer

ANNULLERING FØR:

En konkurrence kan annulleres før starten på en relateret Ekstern sportsbegivenhed, i tilfælde hvor:

 • den Eksterne sportsbegivenhed selv bliver aflyst; og/eller
 • Virksomheden af andre grunde vælger at annullere Konkurrencen. 

I begge tilfælde gælder følgende tilbagebetalingspolitik:

 • Adgangsgebyret tilbageføres til deltagerens Brugerkonto.
 • Single play (del af en turnering) - INGEN TILBAGEBETALING! (*)
 • Single play (ikke en del af en turnering) — Adgangsgebyret tilbageføres til Brugerkontoen.

 

(*) Et annulleret single play, som er en del af en turnering, vil ikke blive medregnet i resultaterne, og betragtes “som om det aldrig har været en del af turneringen” efter den specifikke turnering er afsluttet.

ANNULLERING UNDER:

Konkurrencer kan annulleres i løbet af den relaterede Eksterne sportsbegivenhed, i tilfælde hvor:

 • den Eksterne sportsbegivenhed selv bliver afbrudt; og/eller
 • Virksomheden af andre grunde vælger at annullere Konkurrencen.

I begge tilfælde gælder følgende tilbagebetalingspolitik:

 • Turnering - UDBETALING/INGEN TILBAGEBETALING! (*)
 • Single play (del af en turnering) - INGEN TILBAGEBETALING! (**)
 • Single play (ikke en del af en turnering) — Adgangsgebyret tilbageføres til Brugerkontoen.

(*) Deltagere i en annulleret turnering modtager eventuelle gevinster, der er optjent indtil det tidspunkt, hvor turneringen annulleres.

(**) Et annulleret single play, som er en del af en turnering, vil ikke blive medregnet i resultaterne, og betragtes “som om det aldrig har været en del af turneringen” EFTER den specifikke turnering er afsluttet.

 1. I tilfælde af fejludbetalinger

Fejludbetalinger fra Virksomheden til en Deltagers Brugerkonto vil blive tilbageført til Virksomheden. Det er Deltagerens ansvar straks at underrette Virksomheden om fejlen. Eventuelle gevinster efter fejlen er opstået og inden Virksomheden orienteres herom vil, såfremt de kan henføres til pågældende fejl, blive betragtet som ugyldige og tilbageføres til Virksomheden.

Spillerreserve

Indskud og gevinster efter afslutningen af Konkurrencerne placeres på en separat, adskilt bankkonto (den “Segregerede konto”), som indehaves af Zweeler Ltd. Udbetalinger fra den Segregerede konto, og checks udstedt fra den Segregerede konto, kan bære navnene Zweeler Ltd.

Supplerende bestemmelser vedrørende betalinger

Virksomheden forbeholder sig retten til at:

 • anmode om dokumentation for betalinger til Deltagernes Brugerkonti for alle alternative betalinger;
 • anmode om deltagernes Bankkontonumre; og
 • verificere de enkelte Deltageres finansielle solvens (f.eks. på baggrund af de oplysninger, der er afgivet under registreringen, og gennem tredjeparter).

Hvis en Deltagers insolvens bliver verificeret og bekræftet, er Virksomheden berettiget til at opsige eller lukke den tilknyttede Brugerkonto og forbyde deltageren at åbne en anden Brugerkonto.

Virksomheden sikrer dine finansielle oplysningers sikkerhed og fortrolighed, herunder alle finansielle dokumenter, der direkte eller indirekte vedrører transaktionerne mellem dig og Virksomheden og mellem Virksomheden og de relevante skattemyndigheder.

FOREBYGGELSE AF HVIDVASK – supplerende bestemmelser

De supplerende bestemmelser om hvidvask (AML) er vedlagt Vilkår & Betingelser for at sikre, at: du, Deltagere, Ansøgere og alle andre læsere, er opmærksomme på vores AML-bestemmelser, der fremgår af en særskilt Politik om forebyggelse af hvidvask (AML). Som kan findes ved at klikke her: https://zweeler.com/static/anti-money-laundering-policy

I tillæg til denne separate hvidvask-politik:

DET ER STRENGT FORBUDT for enhver, direkte eller indirekte at anvende Virksomhedens Hjemmeside, System og/eller Servere til aktiviteter forbundet med hvidvask af penge. Når en Ansøger/Deltager åbner en Brugerkonto, accepterer han/hun at overholde alle regler og forskrifter, der gør sig gældende i Malta og resten af EU vedrørende hvidvaskning af penge. Ansøgeren/Deltageren forpligter sig kort sagt til ikke at anvende midler, der på nogen måde stammer fra strafbare forhold.

Virksomheden har retten til at træffe enhver nødvendig foranstaltning og vedtage nødvendige procedurer for at kunne verificere Ansøgerens/Deltagerens identitet. Hvis der ikke opnås sådanne beviser, eller hvis Virksomheden har kendskab til eller mistanke om, at transaktionen kan være relateret til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, må Virksomheden ikke gennemføre pågældende transaktion, men har ret til at lukke sådanne konti og har ret til at videregive oplysninger om sådanne transaktion til Financial Intelligence Analysis Unit i Malta.

Supplerende bestemmelse fra Wirecard om behandling af betalinger

Wirecard behandler kreditkortbetalinger for Virksomheden. Hvis der er spørgsmål om en transaktion eller betalingsbehandling, kan du besøge: htps://www.wirecardbank.com/GDPR

Eller ring til os på + 49 (0)30 300 11 22 40* mellem 9:00 og 17:00 (CEST) mandag til fredag eller send os en e-mail på eu.gdpr@wirecard.com

System

Slutbrugerlicens

Ved at bruge Hjemmesiden får du en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge Systemet.

Virksomheden giver dig kun en personlig ret til at bruge Systemet og Hjemmesiden. Det er en ret, der er givet til dig personligt, for at du kan deltage i Konkurrencerne på Hjemmesiden. Denne ret gives til dig med et personligt (ikke et kommercielt) formål. Virksomheden accepterer ikke klager angående dine aktiviteter gennem din Brugerkonto fra en tredjepart. Det skyldes, at Virksomheden ikke må give tredjeparter adgang til at deltage i Konkurrence fra en Deltagers Brugerkonto. Det er dit ansvar at informere Virksomheden straks, hvis du har mistanke om, at din Brugerkonto bliver brugt af en tredjepart, så Virksomheden kan undersøge og bekræfte Brugerkontoen.

Ved at bruge Hjemmesiden og deltage i Konkurrencerne anerkender du, at du kan risikere at miste penge.
Du må ikke begå nogen handling eller udvise nogen form for adfærd, der kan skade Virksomhedens omdømme, og du anerkender hermed, at brugen af Hjemmesiden og/eller Systemet sker på dit eget ansvar og risiko.

Du erklærer hermed, at du ikke vil krænke eller forsøge at krænke eller på nogen måde udlægge Virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger forkert. Hvis Virksomheden har den mindste tvivl i relation to denne klausul, forbeholder. Virksomheden sig retten til at suspendere eller blokere din konto med øjeblikkelig virkning. Du vil blive nægtet adgang til alle andre Internetsider og Systemer, der tilbydes af samme koncern. 

Ansvarsfraskrivelse & begrænsning af ansvar

Brug af internetside

Virksomheden kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, pønale, specielle, hændelige eller følgeskader eller tab i forbindelse med eller som følge af denne Aftale, din brug af Hjemmesiden og/eller Systemet og/eller din deltagelse i Konkurrencerne, uanset hvordan de opstår, hvad enten de angår kontraktbrud eller tort, heller ikke selv om Virksomheden på forhånd har modtaget meddelelse om muligheden for en sådan skade eller tab. Virksomheden kan ikke i nogle tilfælde holdes ansvarlig for eventuelle fejl i softwaren eller vira, der resulterer i mistede data eller andre skader på dit computerudstyr eller software. Virksomheden er heller ikke forpligtet til at stille redundante eller backup-netværk og/eller systemer til rådighed.

Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i saldoen på din Brugerkonto forårsaget af en tredjepart, der bruger Hjemmesiden eller Systemer eller som udfører en IAT (inter-kontooverførsel) ved hjælp af dit skærmnavn, dit Brugernavn og dit Password.

Virksomheden påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere Indholdet. Indholdet kan ændres uden varsel til dig. Virksomheden træffer alle rimelige foranstaltninger for at opretholde nøjagtigheden af oplysningerne på Hjemmesiden, men kan ikke påtage sig ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå ved brug af oplysningerne.

Der anerkendes eller accepteres således heller ikke noget ansvar for følgende:

 • fejl, trykfejl, fejlfortolkning(er), fejlhøring, fejllæsning, fejloversættelse(r), stavefejl, fejl ved læsning, transaktionsfejl, teknisk(e) fare(r), registreringsfejl, åbenbare fejl, udefrakommende kræfter, Force Majeure og/eller andre lignende fejl;
 • overtrædelse af Zweeler-reglerne;
 • kriminelle handlinger;
 • rådgivning fra Virksomheden, uanset hvordan dette er formidlet;
 • finansiel risiko og tab, herunder, men ikke begrænset til udsving i valutakurser;
 • søgsmål og/eller andre retsmidler;
 • krig, optøjer, brand, terrorisme, fjendtlige handlinger;
 • jordskælv, orkan eller brand;
 • uacceptable/uforudsigelige handlinger fra de offentlige myndigheder; eller
 • naturbegivenheder.

Virksomheden foregiver, lover eller garanterer således ikke (hverken eksplicit eller implicit, herunder men ikke begrænset til garantier for nøjagtighed, formålsegnethed eller ikke-krænkelse), at indholdet er nøjagtigt og/eller egnet til et bestemt formål andet end i forhold til de garantier, som ikke eksplicit kan fraviges gennem denne Aftale i medfør af gældende lov.

Virksomheden garanterer ikke, at dine aktiviteter eller brug eller Hjemmesiden er lovlig i en bestemt jurisdiktion, og under alle omstændigheder fraskriver Selskabet sig sådanne garantier. Ved at bruge en funktion på Hjemmesiden erklærer og garanterer du, at dine aktiviteter er lovlige i den jurisdiktion, hvori du befinder dig, mens du deltager.

Brug af Hjemmesiden er helt på din risiko. Hjemmesiden og Indholdet leveres as-is.

Tjenester

Virksomheden stiller Konkurrencerne og Systemet til rådighed as-is og uden garantier, forsikringer eller forpligtelser eller nogen erklæringer, hverken udtrykkelige eller stiltiende, juridiske eller på anden vis. Virksomheden ekskluderer alle vilkår, betingelser og garantier, eksplicitte eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier, kommercielle betingelser, og eller spørgsmål om tilfredsstillende kvalitet, evne og tilpasningsevne, gennemførelse eller præcision af Konkurrencer og af Systemet i forhold til manglende overholdelse af gældende regler og love.

Virksomheden garanterer ikke, at Hjemmesiden og/eller Systemet er godkendt, vil tilfredsstille Deltageren fuld ud, er fuldstændig sikkert og frit for fejl, opdateres regelmæssigt, ikke bliver afbrudt, er frit for vira og/eller fejl, er løbende tilgængeligt eller er tilstrækkeligt. Virksomheden garanterer heller ikke, at systemfejl regelmæssigt bliver rettet, at materialet er pålideligt, eller at alle andre indhentede oplysninger er tilstrækkelige og/eller pålidelige.

I tilfælde af uoverensstemmelser i Systemet, eller i kommunikationsmidlerne, som følge af vira eller fejl som i forhold til kontoreglerne eller andre parametre, der udgør systemet, kan Virksomheden ikke holdes ansvarlig over for nogen Deltager eller tredjepart for eventuelle skader, omkostninger, udgifter, tab eller krav forårsaget af nævnte uoverensstemmelser. I tilfælde af sådanne fejl forbeholder Virksomheden sig retten til at indstille alle relaterede Konkurrencer og til at træffe alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for at rette fejlene. Virksomheden er ikke ansvarlig for at stille et nødnetværk eller et system eller lignende nødtjenester til rådighed.

Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for nogen handling eller undladelse fra en internetudbyder eller enhver anden tredjepart, som en Deltager måtte have indgået kontrakt med for at få adgang til Hjemmesiden, Konkurrencerne og/eller Systemet. I tilfælde af retstvister mellem internetudbyderen og Deltageren kan Virksomheden ikke være part i sagen, og en sådan sagt påvirker på ingen måde deltagerens forpligtelser i henhold til denne Aftale.

Du anerkender hermed at have valgt at bruge Hjemmesiden og Systemet frivilligt og på egen risiko og valg.

Tab eller skader

Ved at acceptere vilkårene i denne Aftale, er du forpligtet til at holde Virksomheden skadefri, at friholde og forsvare Virksomheden, dens ejere, datterselskaber, associerede selskaber og agenter, samt bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, aktionærer og repræsentanter i alle nævnte enheder (under et benævnt "Frigjorte parter") fra enhver form for klage, ansvar, skade, tab, omkostninger eller udgift, herunder men ikke begrænset til alle juridiske gebyrer eller andet, som de Frigjorte parter skal bære som følge af overtrædelse af denne Aftale, en overtrædelse af reglerne og/eller rettigheder fastsat af Virksomheden eller af en tredjepart, gennem brugen af Hjemmesiden og/eller Systemet med dit brugernavn og password, uanset om det er bevidst eller ubevidst, samt enhver accept af fortjeneste fra din side.

Virksomheden kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, direkte eller indirekte, som du eller nogen tredjepart måtte have lidt som følge af brugen af Hjemmesiden og/eller Systemet, herunder men ikke begrænset til skader forårsaget af et kommercielt tab, tab af fordele, tab på forventet overskud, afbrydelse af forretningen, tab af kommercielle oplysninger eller andre finansielle eller efterfølgende tab.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre sider. Virksomheden påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden eller hensigtsmæssigheden af de oplysninger, data, udtalelser, råd eller påstande, der findes på sådanne hjemmesider, og når du tilgår sådanne hjemmesider, gør du det på egen risiko. Ved at offentliggøre links til de andre hjemmesider fungerer Virksomheden på ingen måde som udgiver eller formidler af materiale indeholdt på disse andre hjemmesider, og Virksomheden søger ikke at overvåge eller kontrollere sådanne hjemmesider. Et link til en anden hjemmeside kan ikke fortolkes sådan, at Virksomheden er tilknyttet eller partner til denne. Virksomheden anbefaler eller godkender ikke noget af Indholdet, herunder og uden begrænsning hyperlinks til eller indhold, der findes på andre hjemmesider. Omtale af en anden part eller dennes produkt eller tjeneste på denne Hjemmeside bør ikke opfattes som en anbefaling af den pågældende part eller dennes produkt eller tjeneste.

Virksomheden kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som du eller en tredjepart måtte have lidt som følge af en ændring, suspension eller afbrydelse af tjenester, der tilbydes via Hjemmesiden og/eller Systemet.

Virksomheden kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste, som følge af funktionsfejl på Hjemmesiden og/eller Systemet, enhver forsinkelse, afbrydelse, overførsel, tab eller korruption af data, funktionsfejl på kommunikationsmidlerne, kriminel brug af Hjemmesiden eller Indholdet, af en defekt eller udeladelse eller af andre faktorer uden for vores kontrol. Såfremt en fejl medfører en profit, uanset om den indsamles eller krediteres din Brugerkonto, forbeholder Virksomheden sig retten til at gøre krav på alle gevinster, som du måtte have nydt som følge af en af disse fejl. Du er forpligtet til straks at refundere Virksomheden det indsamlede beløb og til at informere Virksomheden om fejlen. Virksomheden forbeholder sig retten til, efter eget skøn, direkte at fratrække midler fra din Brugerkonto svarende til det beløb, du har modtaget ved en fejl.

Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som du eller nogen tredjepart måtte lide som følge af overførsel, opbevaring eller modtagelse af fortrolige eller proprietære oplysninger, som du foretager, eller som du udtrykkeligt eller implicit bemyndiger selskabet til at foretage, eller for eventuelle fejl eller ændringer foretaget i nogen transmitterede, lagrede eller modtagede oplysninger.

Anvendelse af intellektuel ejendom

Hjemmesiden er udelukkende beregnet til brug af Deltagerne. Under alle omstændigheder er ingen autoriseret til at kopiere, ændre, manipulere med, distribuere, transmittere, vise, reproducere, overføre, uploade, downloade eller på anden måde ændre indholdet.

Visningen af varemærker på Hjemmesiden giver ikke nogen bruger af Hjemmeside nogen form for licens til at bruge pågældende varemærker.

Enhver uautoriseret download eller kopiering af materiale på Hjemmesiden samt udformningen af selve Hjemmesiden betragtes som en krænkelse af de gældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hjemmesiden må kun anvendes til lovlige formål. Brug af Hjemmesiden til transmission, distribution, offentliggørelse eller opbevaring af materiale på eller via Hjemmesiden, som er i strid med gældende lovgivning eller bestemmelser eller tredjeparts rettigheder, er strengt forbudt. Dette omfatter (uden begrænsning) brugen af Hjemmesiden eller transmission, distribution, offentliggørelse eller opbevaring af materiale på eller via Hjemmesiden i forbindelse med en aktivitet eller til et formål, der krænker ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, er uanstændigt eller skadeligt for mindreårige eller udgør en ulovlig handling eller chikane, er injurierende eller ærekrænkende, overtræder privatlivets fred eller databeskyttelseslove, er svigagtigt eller overtræder nogen former for valutakontrol eller spillelovgivning.

Du accepterer ikke at engagere dig i brug, kopiering eller distribution af nogen af de immaterielle rettigheder, bortset fra tilfælde, hvor dette er udtrykkeligt tilladt heri.

Overtrædelse af aftalen

Hvis du undlader at overholde nogen af betingelserne i denne aftale, eller hvis Virksomheden med rimelighed har mistanke om, at du ikke overholder nogen af betingelserne i denne aftale, forbeholder Virksomheden sig retten til og med alle retsmidler efter eget skøn at blokere alle dine Brugerkonti og trække det nødvendige beløb tilbage fra din Brugerkonto/Brugerkonti for at kompensere for den skade, som Virksomheden har lidt, eller i bytte for ethvert beløb, der skyldes Virksomheden, indtil der er truffet afgørelse om det ved en domstol.

Begrænsning af ansvar

Såfremt Virksomheden på nogen måde findes erstatningsansvarlig af en domstol og/eller en lignende myndighed med juridisk kompetence og/eller jurisdiktion over Virksomheden, vil Virksomhedens ansvar være begrænset til de Konkurrencer, der er deltaget i, eller de nettogevinster, der er relevante for den pågældende Deltager, alt efter hvad der er lavest, eller alternativt, hvis det er relevant, det beløb, der er registreret på Brugerkontoen, eller det beløb, der overføres til eller fra Brugerkontoen, alt efter hvad der er lavest.

Klager

Indsigelser eller klager vedrørende hvordan Konkurrencerne er konstrueret eller udformet, skal fremsættes, før de relaterede Eksterne sportsbegivenheder påbegyndes.

Du anerkender og accepterer hermed, at enhver klage fremsat af dig mere end syv (7) dage efter datoen for afslutningen af den transaktion, der er genstand for den pågældende klage, ikke vil blive taget i betragtning, og ikke har nogen værdi.

Du kan sende klager via e-mail til support@zweeler.com. Virksomheden vil gøre sit yderste for at håndtere indkomne klager så hurtigt som muligt.

Virksomheden kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for undersøgelsen eller indgivningen af en klage fra en Deltager mod en anden Deltager uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, betingelserne i denne aftale.

Virksomheden kan efter eget skøn beslutte at træffe foranstaltninger mod enhver person, der mistænkes for ulovlige handlinger.

Tvistbilæggelse

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og Betingelser afgøres i Malta i overensstemmelse med Maltas lovgivning ved udpegelse af en enkelt voldgiftsmand, der skal aftales mellem parterne, eller, hvis der ikke er enighed herom inden for fjorten dage, efter at en af parterne har givet den anden en skriftlig anmodning om, at der udpeges en voldgiftsmand af en voldgiftsmand, der udpeges af formanden eller næstformanden for Malta Arbitration Center.

Zweelers kundeservice-team vil altid forsøge at håndtere enhver klage professionelt og høfligt. Men hvis du har været i kontakt med os og er utilfreds med vores beslutning, så lad os det vide. Hvis du fortsat ikke er tilfreds med en afgørelse, så er vi forpligtet til at fortælle dig om alternative tvistbilæggelsesmuligheder. Den certificerede ADR-udbyder, som vi bruger, er ProMediate, som driver en uafhængig forbrugerformidlingstjeneste. Nærmere oplysninger findes på www.promediate.co.uk”

Yderligere objektive oplysninger om bilæggelse af online-tvister kan findes på dette websted i regi af Europa-Kommissionen:

Lovvalg

Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Malta. Parterne anerkendes Maltas enekompetence i forbindelse med bilæggelse af tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne Aftale. Denne aftale er ikke underlagt De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationalt salg af varer, hvis anvendelse udtrykkeligt er udelukket.

Hvis en bestemmelse indeholdt i Zweeler-politikkerne af en domstol eller anden kompetent myndighed erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, gælder vilkårene og betingelserne fortsat med hensyn til de øvrige bestemmelser heri og resten af den berørte bestemmelse.

Et frafald fra Virksomhedens side i forhold til en Deltagers overtrædelse af en bestemmelse i Zweeler-politikkerne kan ikke betragtes som et generelt frafald i forhold til efterfølgende brud på den samme eller nogen anden bestemmelse i Zweeler-politikkerne.